Ibumetin
Ibumetin Back
Ibumetin
Ibumetin Back

Ibumetin

30 tabletter

Ibumetin, filmdragerad tablett 400 mg är ett receptfritt läkemdel med den aktiva substansen ibuprofen, som verkar smärtlindrande, febernedsättande samt inflammationsdämpande. Ibumetin kan användas vid behandling av lindrig till måttlig värk eller smärta, t.ex. huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor. Ibumetin verkar även febernedsättande t.ex. vid förkylningssjukdomar. Lämplig för vuxna och barn över 12 år (halv tablett: från 6 år). Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Går att köpa här

Produktinformation

Produktbeskrivning

Ibumetin, filmdragerad tablett 400 mg är ett receptfritt läkemedel med den aktiva substansen ibuprofen, som verkar smärtlindrande, febernedsättande samt inflammationsdämpande. Ibumetin kan användas vid behandling av lindrig till måttlig värk eller smärta, t.ex. huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor. Ibumetin verkar även febernedsättande t.ex. vid förkylningssjukdomar. Lämplig för vuxna och barn över 12 år. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Dosering
Viktig information
Innehåll
Så använder du Ibumetin

Så använder du Ibumetin

  • Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.
  • Tabletten kan delas i två lika stora doser.
  • För snabbare effekt kan Ibumetin tas på fastande mage. Ta Ibumetin med mat om du har känslig mage.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ibumetin

Ibumetin (ibuprofen) 400 mg, filmdragerad tablett, 30 st. Receptfritt läkemedel från 12 år. 200 mg (motsv. halv tablett): Från 6 år. Vid lätta till måttliga smärttillstånd samt feber vid förkylningssjukdomar. Använd inte Ibumetin vid ökad blödningsbenägenhet, svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt, pågående eller tidigare magsår alternativt blödning vid behandling med ibuprofen eller liknande läkemedel, tidigare allergiska symtom efter intag av acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation. Ibumetin bör inte användas vid vattkoppor. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om behandling behöver överskrida 3 dagar. Vid feber, kontakta läkare om barnet är uttorkat eller om behandlingen inte gett någon effekt efter första dygnet. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Graviditet: Använd inte Ibumetin om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Behandling under någon del av graviditeten får endast ske efter läkares ordination. Amning: Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk. Ibumetin innehåller laktos. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023, SE-IBUM-2300002. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023, SE-PAMO-2300001. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se