Minoxidil Orifarm

Minoxidil Orifarm är ett receptfritt läkemedel för behandling av tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall hos män och kvinnor över 18 år. Den aktiva substansen minoxidil stimulerar hårväxten. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

 

Minoxidil Orifarm och Minoxidil Orifarm Forte (minoxidil), 20 mg/ml resp. 50 mg/ml kutan lösning. Receptfria läkemedel vid tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall från 18 år; 50 mg/ml endast för män. Tala med läkare före behandling vid känd hjärt-kärlsjukdom. Avbryt behandling vid rodnad/irritation i hårbotten eller om andra oväntade symtom uppstår. 20 mg/ml: Använd ej under graviditet eller amning. Kontakta läkare om symtomen försämras/inte förbättras inom 4 mån (20 mg/ml) resp. 8 mån (50 mg/ml). Läs bipacksedeln noga innan användning. Orifarm Generics AB, www.orifarm.se 2024/04, SE-MINO-2400003.