Ledvärk – Symtom, orsaker och lindring

Ledvärk – Symtom, orsaker och lindring

Varför har du ledvärk och hur kan du lindra smärtan?

Ledvärk är en vanlig åkomma, särskilt när vi blir äldre. Smärtan kan komma och gå, men den kan också vara konstant och påverka ledfunktionen så att det blir svårare att utföra vardagliga göromål.

Det finns olika sätt att lindra smärtan men vilken behandling som är lämplig beror på vad som orsakar ledvärken.

Vad är ledvärk?

Leder är de delar av kroppen där skelettbenen möts. Ledvärk kan därför drabba många olika delar av kroppen – ibland bara en led, i andra fall flera.

 

Några vanliga typer av ledvärk är:

 • Värk i knäna
 • Värk i höften
 • Värk i axeln
 • Värk i ryggen
 • Värk i foten, fotleden och tårna
 • Värk i hand, handled och fingrar
 • Värk i armbågen
 • Värk i nacken

Smärtan kan göra att leden känns stel eller öm och rörligheten minskar. En del beskriver en dunkande eller brännande känsla, och det kan till och med kännas som att benen i leden skaver mot varandra.

Det är normalt att leden känns stel på morgonen men att rörelse och aktivitet gör att känslan släpper under dagen. Tänk dock på att inte belasta lederna i onödan med aktiviteter som förvärrar smärtan.

Andra symtom kan vara svullnad, rodnad eller ökad värme i huden runt det drabbade området. Om du får något av dessa symtom kan det vara bra att söka läkare för en närmare undersökning, särskilt om besvären är återkommande eller långvariga.

Vad kan orsaka ledvärk?

Det finns många olika orsaker till ledvärk. Smärtan kan orsakas av överbelastning, skador eller mer långvariga tillstånd. Symtomen kan hjälpa dig att få en uppfattning om vad som orsakar smärtan. Kom dock ihåg att aldrig själv ställa diagnos och att söka läkare för att få lämplig smärtlindring.

Värk i stora leder som knän eller höfter kan bero på överbelastning, till exempel vid olika fysiska aktiviteter. När det värker i mindre leder, som fötter, fingrar, händer eller handleder kan det bero på förslitning, frakturer eller inflammationer. De här orsakerna kan även gälla andra leder än de som beskrivs här. Om du har långvarig eller återkommande värk ska du därför alltid söka medicinsk rådgivning.

Det är inte heller ovanligt att ha värk i kroppen när man harfeber eller en infektion. Ibland kan ledsmärta emellertid vara ett symtom på andra kroniska tillstånd som artros, ledgångsreumatism eller gikt. Dessa måste diagnostiseras av läkare. 

I takt med att vi blir äldre kan vi få mer och mer besvär av slitna leder. Ålder kan därför vara en relevant orsak till stela och värkande leder.

Hur kan jag lindra min ledvärk?

Oftast kan ledvärk behandlas med receptfria smärtstillande läkemedel som också har en inflammationshämmande egenskap. Ett exempel på ett sådant läkemedel är ibuprofen (t.ex. Ibumetin). Läs alltid anvisningarna i bipacksedeln för information om användning, försiktighet och dosering. Det kan hända att dessa ger tillräcklig smärtlindring, men eftersom ledvärk ibland är ett symtom på en kronisk sjukdom är det alltid bra att söka läkare för att få rätt sorts smärtbehandling.

Vid användning av Ibumetin rekommenderas att kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar. Att använda receptfria läkemedel är inte en långsiktig lösning.

Vad kan du själv göra för att lindra ledvärken?

 

Det finns enkla sätt för dig att försöka lindra smärtan i dina leder, utan att använda läkemedel:

 • För kortvarig lindring kan du prova med värme eller kyla på det värkande området. En påse med frysta ärtor inlindade i en handduk eller ett varmt bad kan ibland ge lindring.
 • Motion kan bidra till att lindra spänningar och öka rörligheten. Men håll aktiviteten på en nivå som passar dig för att undvika ytterligare belastning på lederna - simning och promenad är exempel på lagom ansträngande aktiviteter.
 • Ta hjälp av en fysioterapeut för att hitta övningar som passar dig.

Kroppsvikten kan också vara en belastning på lederna. Därför kan en hälsosam livsstil bidra till att minska framtida problem.

När behöver man söka vård för sin ledvärk?

Ledvärk kan variera och skiljer sig åt hos olika personer. Om smärtan påverkar din förmåga att utföra normala aktiviteter eller hindrar dig i vardagen ska du kontakta läkare. De kan ställa diagnos och komma fram till de bästa sätten att lindra smärtan.

Vid återkommande eller långvariga besvär med ledvärk, överväg att kontakta din vårdcentral. Många mottagningar erbjuder möjligheten att boka tid online för din bekvämlighet.

 

Sök omedelbar vård om något av följande stämmer in på dig:

 • Om du får feber eller känner dig sjuk samtidigt som en led plötsligt svullnar.
 • Vid kraftig smärta, svullnad och rodnad i en större led som knä, fot, axel eller armbåge.
 • Om ditt barn eller någon i din närhet inte vill stödja på ett ben eller inte vill röra på en arm eller ett ben.

 

Om det är stängt på din vårdcentral eller jourmottagning:

Sök omedelbart vård på en akutmottagning för att få den nödvändiga hjälpen och bedömningen av ditt tillstånd.

Vanliga frågor

Varför har jag ont i lederna?
Hur kan jag lindra ledvärken?
Vad är skillnaden mellan ledvärk och muskelvärk?

Ibumetin

Ibumetin (ibuprofen) 400 mg, filmdragerad tablett, 30 st. Receptfritt läkemedel från 12 år. 200 mg (motsv. halv tablett): Från 6 år. Vid lätta till måttliga smärttillstånd samt feber vid förkylningssjukdomar. Använd inte Ibumetin vid ökad blödningsbenägenhet, svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt, pågående eller tidigare magsår alternativt blödning vid behandling med ibuprofen eller liknande läkemedel, tidigare allergiska symtom efter intag av acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation. Ibumetin bör inte användas vid vattkoppor. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om behandling behöver överskrida 3 dagar. Vid feber, kontakta läkare om barnet är uttorkat eller om behandlingen inte gett någon effekt efter första dygnet. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Graviditet: Använd inte Ibumetin om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Behandling under någon del av graviditeten får endast ske efter läkares ordination. Amning: Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk. Ibumetin innehåller laktos. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se   

 

SE-NONP-2300009