Pamol®

Pamol®

Pamol®

Pamol är ett receptfritt läkemedel som kan användas vid behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. vid menstruationssmärtor, tandvärk eller muskel- och ledvärk.

Pamol ska inte ges till barn under 4 år. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Feber och värk
Feber och värk

Feber och värk

Här hittar du information och hur du kan förebygga och behandla olika typer av smärta - och få lindring när smärtan slår till.

Läs mer

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

SE-PAMO-2300001 03/2024