Håravfall

Håravfall

Håravfall är vanligt förekommande och kan påverka både män och kvinnor i olika åldrar och av olika anledningar. Det kan vara påfrestande, särskilt när det sker plötsligt eller i stora mängder. Vanligtvis innebär håravfall att du tappar mer hår än vanligt, och det kan visa sig i allt från tunnande hår till fläckvis eller totalt håravfall.

Den vanligaste orsaken till håravfall är ärftligt, vilket medicinskt benämns som androgen alopeci. Detta tillstånd är genetiskt och hormonellt drivet, och påverkar oftast mäns hårlinjer och för kvinnor i form av uttunning av håret på huvudets ovansida. Ärftligt håravfall innebär att hårsäckarna får en ökad hormonkänslighet och så småningom tillbakabildas.

Förutom ärftliga skäl finns det många andra faktorer som kan orsaka håravfall. Sjukdom eller stress är en betydande faktor som kan påverka ditt hår. Perioder av hög stress, såsom efter en stor livshändelse, trauma eller intensiv arbetsbelastning, kan leda till något som kallas telogent effluvium. Detta tillstånd gör att hårstråna går in i vilofasen för tidigt och släpper från hårsäcken snabbare vilket leder till håravfall. Ofta sker detta 2-3 månader efter den utlösande orsaken.

Bromsa håravfallet

För de som upplever ärftligt håravfall finns det receptfria läkemedel tillgängliga som kan bromsa håravfallet och även stimulera ny hårväxt. Det är viktigt att konsultera en läkare för att förstå den underliggande orsaken till håravfallet och för att få rätt behandling.

Genom att förstå orsakerna till håravfall kan du bättre hantera detta tillstånd och vidta åtgärder för att främja hårets hälsa och välbefinnande. Oavsett om det är genom medicinsk behandling, justering av kost, eller minskning av stress, finns det åtgärder du kan vidta för att förbättra situationen.

Se våra produkter

Se våra produkter

Minoxidil Orifarm är ett receptfritt läkemedel för behandling av tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall hos män och kvinnor över 18 år. Den aktiva substansen minoxidil stimulerar hårväxten. Läs bipacksedeln noggrant före användning

Se våra produkter och få mer information om hur du kan behandla ärftligt håravfall.

Olika orsaker till håravfall

Olika orsaker till håravfall

Håravfall är en vanlig åkomma som påverkar både män och kvinnor av olika anledningar. Ärftligt håravfall, eller androgen alopeci, är den vanligaste orsaken till håravfall. Stress, näringsbrister, och medicinska behandlingar som cytostatika kan också leda till temporärt håravfall. Dessutom kan hormonella förändringar i samband med graviditet, klimakteriet eller sköldkörtelproblem bidra till tillståndet.

Ärftligt håravfall

Ärftligt håravfall

Ärftligt håravfall, även kallat androgen alopeci, är den vanligaste formen av håravfall som drabbar både män och kvinnor. Detta tillstånd är genetiskt och hormonellt betingat och leder ofta till att håret blir allt tunnare och i vissa fall upphör att växa helt. Det finns behandling som kan hjälpa till att bromsa processen och stimulera ny hårväxt.

Håravfall på grund av klimakteriet

Håravfall på grund av klimakteriet

Främsta orsaken till håravfall under klimakteriet är den minskade produktionen av östrogen, ett hormon som spelar en central roll för hårväxt och hårets hälsa. Som en följd av minskade östrogennivåer kan hårets livscykel förkortas, vilket leder till att fler hårstrån går in i vilofas och sedan lossnar. Dessutom kan könshormon ha en större inverkan på hårstrånas tillväxtcykel, vilket ytterligare bidrar till håravfall och tunnare hår (även kallat androgen alopeci).

 

Minoxidil Orifarm och Minoxidil Orifarm Forte (minoxidil), 20 mg/ml resp. 50 mg/ml kutan lösning. Receptfria läkemedel vid tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall från 18 år; 50 mg/ml endast för män. Tala med läkare före behandling vid känd hjärt-kärlsjukdom. Avbryt behandling vid rodnad/irritation i hårbotten eller om andra oväntade symtom uppstår. 20 mg/ml: Använd ej under graviditet eller amning. Kontakta läkare om symtomen försämras/inte förbättras inom 4 mån (20 mg/ml) resp. 8 mån (50 mg/ml). Läs bipacksedeln noga innan användning. Orifarm Generics AB, www.orifarm.se 2024/06, SE-NONP-2400004.

.