Pamol
Pamol Back
Pamol
Pamol Back

Pamol

20 tabletter

Pamol, filmdragerad tablett 500 mg är ett receptfritt läkemedel med den aktiva substansen paracetamol, som verkar smärtlindrande och febernedsättande. Pamol kan användas vid behandling av värk och smärttillstånd av lindrig art (t.ex. vid menstruationssmärtor, tandvärk, huvudvärk eller muskel- och ledvärk). Pamol verkar även febernedsättande t.ex. vid förkylningssjukdomar. Lämplig för vuxna och barn över 4 år. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Går att köpa här
Produktinformation
Produktbeskrivning

Pamol 500 mg, är ett receptfritt läkemedel som kan användas vid behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. vid menstruationssmärtor, tandvärk eller muskel- och ledvärk. Pamol ska inte ges till barn under 4 år. Läs bipacksedeln noggrant före användning. 

Dosering
Varningar och försiktighet
Innehåll
Så använder du Pamol

Så använder du Pamol

  • Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.
  • Tabletten kan delas i två lika stora doser.
  • Du kan ta Pamol med eller utan mat.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023, SE-PAMO-2300001. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se