Pamol
Pamol Back
Pamol
Pamol Back

Pamol

20 tabletter

Pamol, filmdragerad tablett 500 mg är ett receptfritt läkemedel med den aktiva substansen paracetamol, som verkar smärtlindrande och febernedsättande. Pamol kan användas vid behandling av värk och smärttillstånd av lindrig art (t.ex. vid menstruationssmärtor, tandvärk, huvudvärk eller muskel- och ledvärk). Pamol verkar även febernedsättande t.ex. vid förkylningssjukdomar. Lämplig för vuxna och barn över 4 år. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Går att köpa här
Produktinformation
Produktbeskrivning

Pamol 500 mg, är ett receptfritt läkemedel som kan användas vid behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. vid menstruationssmärtor, tandvärk eller muskel- och ledvärk. Pamol ska inte ges till barn under 4 år. Läs bipacksedeln noggrant före användning. 

Dosering
Varningar och försiktighet
Innehåll
Så använder du Pamol

Så använder du Pamol

  • Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.
  • Tabletten kan delas i två lika stora doser.
  • Du kan ta Pamol med eller utan mat.
  • Använd inte Pamol tillsammans med alkohol.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

Ibumetin

Ibumetin (ibuprofen) 400 mg, filmdragerad tablett, 30 st. Receptfritt läkemedel från 12 år. 200 mg (motsv. halv tablett): Från 6 år. Vid lätta till måttliga smärttillstånd samt feber vid förkylningssjukdomar. Använd inte Ibumetin vid ökad blödningsbenägenhet, svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt, pågående eller tidigare magsår alternativt blödning vid behandling med ibuprofen eller liknande läkemedel, tidigare allergiska symtom efter intag av acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation. Ibumetin bör inte användas vid vattkoppor. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om behandling behöver överskrida 3 dagar. Vid feber, kontakta läkare om barnet är uttorkat eller om behandlingen inte gett någon effekt efter första dygnet. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Graviditet: Använd inte Ibumetin om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Behandling under någon del av graviditeten får endast ske efter läkares ordination. Amning: Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk. Ibumetin innehåller laktos. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom eller behandling med andra läkemedel. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

SE-PAMO-2400001. 03/2024