Klimakteriets faser - förklimakteriet, menopaus och postmenopaus

Klimakteriets faser - förklimakteriet, menopaus och postmenopaus

Klimakteriet, ibland kallat övergångsåldern, väcker blandade känslor hos kvinnor - och dessutom upplever alla klimakteriet på olika sätt. Men varför är det så? Vad händer i våra kroppar under klimakteriet och vad kan vi förvänta oss i dess olika faser?

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet är en naturlig livsfas hos kvinnor, även kallad övergångsåldern. Det är en tid då menstruationen avtar och så småningom avslutas permanent. Det är en biologisk process som vanligtvis inträffar mellan 45-55 års ålder och markerar slutet på reproduktionen. Under klimakteriet upplever kvinnor hormonella förändringar som kan leda till olika symptom som så vallningar, humörsvängningar och sömnproblem. Klimakteriet är en normal del av åldrandet, symtomen kan lindras med rätt vård och stöd.

Klimakteriets faser

Klimakteriet är den tidsperiod då en kvinnas östrogennivåer börjar förändras. Östrogen är det kvinnliga könshormonet som bildas i äggstockarna. När kvinnor når en viss ålder börjar produktionen av östrogen fluktuera och minska, vilket gör att menstruationen till en början blir oregelbunden. När menstruationen inte har inträffat under 12 månader i följd, vet du att du har nått menopaus. Hos europeiska kvinnor är medelåldern för detta 51 år.

 

Det finns tre huvudsakliga faser av klimakteriet:

  • Förklimakteriet (perimenopaus)
  • Menopaus
  • Postmenopaus

Vad är för tidigt klimakterie (även kallat prematur menopaus)?

Vissa kvinnor upplever klimakteriet tidigt. Klimakterie som uppträder före 40-års ålder kallas prematur menopaus eller för tidigt klimakterie. Prematur menopaus kan ske spontant eller inducerat; om den är inducerad kan det bero på vissa medicinska eller kirurgiska ingrepp. Den kan också inträffa naturligt om en kvinnas äggstockar slutar producera normala nivåer av vissa hormoner, särskilt östrogen. Huvudsymtomet på prematur meonpaus är oregelbundna eller helt uteblivna menstruationer utan någon annan orsak (exempelvis graviditet).

Förklimakteriet (perimenopaus)

Förklimakteriet, även känt som perimenopaus, är början på övergångsperioden och en tid då östrogennivåerna börjar flukturera och minska. Detta kan leda till oregelbundna menstruationscykler, vissa upplever ibland att mensen kan komma både oftare och vara rikligare. Förklimakteriet kan börja flera år innan menstruationen upphör permanent (menopaus).

Symtom under förklimakteriet:

  • Oregelbundna menstruationer: En av de tydligaste indikationerna på förklimakteriet är oregelbundna menstruationscykler. Blödningar under förklimakteriet kan vara mer eller mindre frekventa och kan vara mer eller mindre intensiva än tidigare.

  • Symtom: Under förklimakteriet kan kvinnor uppleva olika symtom till följd av att östrogennivåerna börjat fluktuera och gradvis minska t.ex. vallningar, nattliga svettningar, sömnstörningar, humörsvängningar och vaginal torrhet.

  • Minskad sexlust under förklimakteriet: Eftersom östrogennivåerna i kroppen minskar under förklimakteriet minskas också kvinnans lusthormon som kan påverka den sexuella hälsan.

Fertilitet under förklimakteriet

Även om fertiliteten minskar under förklimakteriet, är det fortfarande möjligt att bli gravid. Det är därför viktigt att använda preventivmedel om man inte längre vill ha barn

Det är viktigt att förstå att förklimakteriet är en naturlig del av en kvinnas liv och att det kan variera från individ till individ. Om du upplever besvär eller har frågor om förklimakteriet bör du konsultera en läkare eller gynekolog för rådgivning och eventuell behandling.

Hur länge pågår förklimakteriet?

Förklimakteriet kan variera i längd från något år upp till flera år för vissa kvinnor. Den genomsnittliga längden är cirka fyra år.

Vid vilken ålder börjar förklimakteriet?

Förklimakteriet börjar i genomsnitt vid 45,5 års ålder.

 

 

Mbrace™
Mbrace™

Mbrace™

Mbrace™ är en unik serie kosttillskott specifikt framtaget för kvinnor i klimakteriet. Serien består av fyra produkter där varje produkt är utvecklad för att möta några av de vanligaste besvär som kvinnor upplever under klimakteriet.

Läs mer

Menopaus

Menopaus är en naturlig del i alla kvinnors liv och representerar den tidpunkt då menstruationen permanent upphör. Menopausen anses ha inträffat när en kvinna inte har haft någon menstruation på 12 månader.

Vad sker under menopaus?

  • Symtom: Kvinnor kan uppleva en mängd olika symtom under och efter menopausen, inklusive vallningar, nattliga svettningar, sömnsvårigheter, humörsvängningar, vaginal torrhet och ökad risk för benskörhet (osteoporos) och hjärt- och kärlsjukdomar.

  • Hormonella förändringar: Menopausen är förknippad med en minskning av östrogen och progesteron, de två huvudsakliga kvinnliga könshormonerna. Dessa förändringar i hormonbalansen kan leda till de symptom och fysiologiska förändringar som är förknippade med menopausen.

  • Slutet på fertilitet: Ett av de mest påtagliga aspekterna av klimakteriet är att fertiliteten avtar och till sist upphör. Det blir inte längre möjligt att bli gravid naturligt.

  • Hälsa och välbefinnande: Förutom de utmaningar och besvär som kan uppstå under klimakteriet, är det en väldigt bra tidpunkt i livet för att lyssna på kroppen och ta hand om sig själv lite extra.

Det är viktigt att förstå att menopausen är en naturlig och normal del av en kvinnas liv. För att hantera dess eventuella besvär finns det olika behandlingsalternativ, inklusive hormonterapi, kosttillskott och livsstilsförändringar. Man kan alltid vända sig till sitt närmsta apotek för att få rådgivning, och upplever man besvär som påverkar i vardagen är rådet att kontakta sin vårdcentral eller gynekolog.

 

Vid vilken ålder brukar klimakteriet inträffa?

Menopausen inträffar vanligtvis någonstans mellan 45 och 55 års ålder, men den exakta åldern varierar från individ till individ. Den genomsnittliga åldern för menopausen är cirka 51 år.

Postmenopaus

Postmenopausen är den tidsperiod som följer efter menopausen, den tidpunkt då en kvinna har haft 12 månaders frånvaro av menstruationen. Under postmenopausen fortsätter kvinnan att leva utan regelbundna menstruationer och är inte längre fertil. Under postmenopausen kvarstår de låga nivåerna av östrogen, vilket ger upphov till flera fysiska och känslomässiga förändringar. En del symptom följer med genom alla tre stadier. Och alla behöver såklart inte uppleva alla symptom. 

När inträffar postmenopaus?

Hur länge postmenopausen varar varierar, men denna livsfas kan vara i många år och för vissa sträcka sig långt in i kvinnans ålderdom. Östrogen, som tidigare spelade en central roll i kvinnans reproduktiva system, förblir nu lågt och påverkar olika aspekter av hälsan.

För att bibehålla en god hälsa och välbefinnande är det viktigt att fortsätta med en hälsosam livsstil. Det innebär att äta en näringsrik kost, utöva regelbunden motion och vidta åtgärder för att skydda benhälsan, särskilt om det finns en ökad risk för benskörhet.

För vissa kvinnor kan hormonbehandling vara ett alternativ för att hantera specifika symtom som kan uppstå under postmenopausen, såsom vaginal torrhet. Detta är dock en beslut som bör tas i samråd med en kvalificerad läkare för att avväga eventuella fördelar och risker.

Det är viktigt att komma ihåg att postmenopausen är en naturlig del av kvinnans liv och innebär inte någon sjukdom. Varje kvinna kommer att gå igenom detta skede på ett unikt sätt, och därför kan varje kvinna ha olika behov och besvär som behöver lindras.

Hur påverkar det minskande östrogenet våra kroppar?

 

Oregelbunden menstruationscykel

Under klimakteriet genomgår kvinnokroppen betydande förändringar på grund av minskade östrogennivåer. Dessa förändringar inkluderar omställningar som påverkar både kropp och sinne. I förklimakteriet blir menstruationscykeln oregelbunden och avtar sedan gradvis tills menstruationen avslutas permanent.

Vallningar

En av de mest karakteristiska symtomen på klimakteriet är vallningar. Dessa är plötsliga, intensiva värmevallningar som kan följas av svettningar och en obehaglig känsla. De kan vara frustrerande och pågå i flera år.

Sömnproblem

Sömnproblem är vanliga under denna tid, både på grund av vallningar och andra faktorer som kan påverka sömnkvaliteten. Kvinnor kan uppleva svårigheter med att somna, vakna ofta på natten eller ha tidiga morgonväckningar.

Torra och tunnare slemhinnor

Minskade östrogennivåer kan också leda till vaginal torrhet. Slemhinnorna blir tunnare och torrare, vilket kan orsaka smärta och obehag under samlag.

Hud och hår påverkas

Huden och håret påverkas också. Minskade östrogennivåer kan göra huden tunnare och mer benägen för torrhet, och hårtillväxten på kroppen kan minska.

Humörsvängningar, ångest och nedstämdhet

Kroppens hormonella balans kan förändras, vilket kan leda till humörsvängningar, ångest och depression hos vissa kvinnor, dessutom minskar produktionen av serotonin (stämningshormonet).

Benskörhet

Sist men inte minst, östrogen spelar en viktig roll i att upprätthålla benmassa, och minskade nivåer kan öka risken för benskörhet (osteoporos).

Alla kvinnor har olika besvär under klimakteriet

Det är viktigt att förstå att alla kvinnor upplever klimakteriet på olika sätt och inte alla kommer att uppleva alla dessa symtom. Det finns olika behandlingsalternativ, inklusive hormonbehandling, kosttillskott och livsstilsförändringar, som kan hjälpa till att hantera dessa besvär. Rådgör med din läkare för att diskutera dina specifika behov och behandlingsalternativ.

Vanliga frågor och svar

Vad är klimakteriet?
När börjar östrogennivåerna att minska?
Hur börjar klimakteriet?
När sker menopaus?
Hur lång tid pågår klimakteriet?
mbrace™ - kosttillskott för kvinnor i klimakteriet

mbrace™ - kosttillskott för kvinnor i klimakteriet

Mbrace™ är en unik serie kosttillskott specifikt framtaget för kvinnor i klimakteriet. Serien består av 4 produkter där varje produkt är utvecklad för att möta några av de vanligaste besvär som kvinnor upplever under klimakteriet.

Lär dig mer om klimakteriet
Lär dig mer om klimakteriet