Så kan klimakteriet kännas

Så kan klimakteriet kännas

9/10 kvinnor anger att klimakteriet har påverkat dem i deras vardag. 


- Klimakterierapporten 2023 

 

Hett som i helvetet?


Klimakteriet är en unik och individuell upplevelse, och hur det känns kan variera mycket från person till person. Värmevallningar och nattliga svettningar är det vi mest förknippar med klimakteriet. Många kvinnor upplever plötslig och intensiv värme, ofta åtföljd av svettningar och rodnad i ansiktet och överkroppen. Vallningar kan kännas pinsamma och störa nattsömnen. De kan ge en upplevelse av att inte ha kontroll. Men nu finns det klimakterievänliga kläder som är särskilt bekväma och som leder bort fukt. Att välja kläder med färger där svett inte syns så bra kan ge en tryggare känsla.
  

Grått och trist?

Hormonella förändringar under klimakteriet kan ge trötthet och en allmän känsla av låg energi. Vissa kvinnor kan uppleva problem med minne, koncentration och hjärndimma under klimakteriet. Detta kan visa sig som glömska, svårt att hitta ord eller att känna sig mentalt dimmig. Tillåt dig själv att vila! Säg nej till saker. Samma sak om du upplever ökade känslomässiga utmaningar – vila och prata med din partner, dina kollegor eller din chef. Det kan hjälpa att öppna upp sig om sitt mående.

Händer

Du är inte ensam!  

Vi kan inte blunda för att många mår dåligt under klimakteriet. Torr i ögon, nedstämd, svettningar, sömnproblem. Ja, vi har symptom och ja, vi kan må dåligt. Men – du är inte ensam och symptomen kommer att gå över! Klimakteriet varar inte för evigt. Våga prata om klimakteriet. Skapa förståelse hos din familj för hur du mår. Försök att hitta andra i samma situation som du. Det kan hjälpa att prata om era upplevelser.  Det finns böcker och numera även poddar som tar upp ämnet och de känslor och besvär som kan finns runt det. 

Alexandras reflektion: Det är befriande att checka av symptomlistan och slippa känna sig ensam om att plötsligt bli märkbart trög och trött och trasig. Det är befriande att se sambanden som kopplar klimakteriet till ett hälsotillstånd som väcker uppmärksamhet och jag hoppas att vården i synnerhet och samhället i allmänhet ska erbjuda kvinnor hjälp och vägledning tills hormonerna harmoniserats!

Om du behöver hjälp

Om du behöver hjälp

Hur gör vi för att må bättre? Från träning, kost och egenvård till HRT.