Ont i halsen – virus eller bakterieinfektion?

Ont i halsen – virus eller bakterieinfektion?

Halsont kan vara riktigt besvärligt. Det är ett vanligt symtom, men känner du till de olika orsakerna till halsont, hur symtomen skiljer sig åt och vad du kan göra för att lindra smärtan?

Halsont är mycket vanligt. Det kan börja med en känsla av obehag och irritation när du sväljer, men kan också bli en mer konstant smärta. Oftast är halsont inget att oroa sig för och symtomen blir i de flesta fall bättre inom en vecka.  

Det kan dock finnas olika orsaker till halsont och sätten att lindra beror på orsaken. Halsont kan vara det första tecknet på förkylning, men det kan också handla om halsfluss (streptokockinfektion). Hur vet du om det orsakas av en virus- eller bakterieinfektion?

Symtom på halsont

Symtom på halsont

Symtomen på halsont kan variera beroende på vad som orsakar smärtan.

Vanliga symtom vid halsont är: 

 • smärta, irritation eller en raspig känsla i halsen  
 • smärta som kan bli värre när man sväljer eller pratar 
 • rodnad i svalget 
 • svårt att svälja 
 • ömma, svullna körtlar i halsen eller käkarna 
 • svullna, röda halsmandlar  
 • lätt hosta 

Det är inte heller ovanligt att rösten blir hes och grötig. Symtomen på halsont hos barn är liknande.

Oftast orsakas halsont av virus, och är ett symtom vid förkylning eller influensa. Många av symtomen ovan kan bero på en virusinfektion och oftast är halsont bara ett av flera symtom, såsom feber, hosta, snuva, nysningar, muskelvärk och huvudvärk. 

Tonsillit (halsfluss) är ett tillstånd som förekommer vid både bakterie- och virusinfektioner. Symtomen är feber, svullna och röda halsmandlar ibland med vita prickar (var), samt dålig andedräkt. Feber är vanligare vid bakterieinfektioner, liksom att man slipper hostan. Det är därför inte ovanligt att man har ont i halsen utan att ha förkylningssymtom.  

Alla kan få halsfluss men det är vanligare bland barn och ungdomar, särskilt under höst- och vintermånaderna. För att fastställa orsaken till dina symtom bör du kontakta vården för en undersökning. Orsaken till halsont avgör vad du kan göra för att lindra symtomen.

Kan du smitta andra om du har ont i halsen?

Oavsett om halsont orsakas av virus eller bakterier kan du ändå smitta andra. Även om du inte hostar eller nyser överförs bakterier och virus genom luftburna droppar, till exempel när man pratar och andas, så bara att ha nära kontakt med andra kan räcka för att de ska bli smittade.  

Håll därför avstånd om du är sjuk och stanna hemma tills du mår bra. 

Smittar halsont?

Hur kan du lindra halsont?

Om du har ont i halsen på grund av en virusinfektion, till exempel förkylning eller influensa, finns det ingen medicinsk behandling som kan bota det, men symtomen försvinner oftast inom några dagar till en vecka. Det finns receptfria läkemedel som kan lindra symtomen, rådfråga apotekspersonal för vägledning och hjälp.  

Det finns sätt att lindra halsont som beror på en virusinfektion: 

 • Drick mycket för att minska torrhet och irritation i halsen.  
 • För att lindra smärtan kan du prova receptfria läkemedel som paracetamol, t.ex. Pamol, eller ibuprofen, t.ex. Ibumetin. Läs alltid bipackssedeln för informationen om försiktighet, dosering och användning.  
 • Det finns även olika sugtabletter och halssprayer som kan lindra smärtan i halsen. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på något.  
 • Kall eller mjuk mat, t.ex. isglass eller soppa, kan också minska irritationen när du sväljer och kännas skönt i halsen.  

Om du har en bakterieinfektion, som halsfluss, kan den i vissa fall behöva behandlas med receptbelagt läkemedel. Kontakta vården om du är osäker på orsaken till din halsont eller om du misstänker att du har halsont som inte beror på en förkylning. 

Bör du oroa dig om du har ont i halsen?

Eftersom halsont oftast orsakas av en virusinfektion behöver du i de flesta fall inte bli orolig. Symtomen går över efter några dagar, och om du dricker mycket vatten, och vid behov behandlar med receptfria läkemedel, kan du lindra smärta och irritation i halsen.

Kontakta din läkare om: 

 • du har halsont i ett par veckor och samtidigt inte har andra kvarvarande symtom  
 • du har halsont och feber i flera dagar, men inga anda förkylningssymtom  
 • du plötsligt får svårt att öppna munnen
 • du har ont i halsen och samtidigt är svullen utanpå halsen  
 • du ofta får ont i halsen

Om du oroar dig över dina symtom i allmänhet kan du alltid kontakta vården för rådgivning. Om du har mycket ont i halsen och det varar länge kan det vara tecken på en bakterieinfektion som kan kräva läkemedelsbehandling.

Vanliga frågor

Hur blir man snabbt av med halsont?
Varför har jag ont i halsen?
VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN HALSONT OCH HALSFLUSS (TONSILLIT)?
Kan man ha ont i halsen utan att vara förkyld?

Ibumetin

Ibumetin (ibuprofen) 400 mg, filmdragerad tablett, 30 st. Receptfritt läkemedel från 12 år. 200 mg (motsv. halv tablett): Från 6 år. Vid lätta till måttliga smärttillstånd samt feber vid förkylningssjukdomar. Använd inte Ibumetin vid ökad blödningsbenägenhet, svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt, pågående eller tidigare magsår alternativt blödning vid behandling med ibuprofen eller liknande läkemedel, tidigare allergiska symtom efter intag av acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation. Ibumetin bör inte användas vid vattkoppor. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om behandling behöver överskrida 3 dagar. Vid feber, kontakta läkare om barnet är uttorkat eller om behandlingen inte gett någon effekt efter första dygnet. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Graviditet: Använd inte Ibumetin om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Behandling under någon del av graviditeten får endast ske efter läkares ordination. Amning: Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk. Ibumetin innehåller laktos. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se   

 

SE-NONP-2300021