Barn och halsont

Barn och halsont

Att barn blir sjuka är inget ovanligt. Halsont är ett typiskt symtom som ditt barn kan få, men vad kan du som förälder göra för att lindra besvären?

Klagar ditt barn över svårigheter att svälja på grund av smärta och irritation i halsen? Halsont är vanligt hos barn och normalt inget att oroa sig för. Oftast går den över av sig själv inom en vecka, och du kan hjälpa ditt barn på olika sätt. 

Symtom vid halsont hos barn

Symtom vid halsont hos barn

Halsont kan vara det första tecknet på förkylning hos ditt barn. Ditt barn kan klaga över smärta eller irritation i svalget som förvärras vid sväljning, tillsammans med förkylningsliknande symtom som hosta, nysningar, rinnande näsa osv. Barn kan också få halsfluss, vilket innebär att halsmandlarna drabbas av en virus- eller bakterieinfektion.

Typiska tecken och symtom på tonsillit (halsfluss)

 • svårt att svälja
 • feber
 • dålig andedräkt
 • svullna körtlar på halsen
 • röda, svullna halsmandlar, ibland med vita prickar (var)

Vad orsakar halsfluss hos barn?

Oftast orsakas halsfluss (tonsillit) av en virusinfektion och behöver därför inte behandlas med antibiotika. Om ditt barn har hög feber och röda, svullna halsmandlar och svullna halskörtlar men inga förkylningssymtom kan det handla om en bakterieinfektion. Om ditt barn har dessa symtom måste det undersökas av läkare som avgör om läkemedel behöver sättas in.

Tips: Använd ficklampa för att lysa långt bak i barnets mun och titta närmare på symtomen.

Vad kan du göra för att hjälpa ditt barn med halsont?

Det finns flera saker du kan göra hemma för att lindra halsont hos ditt barn:

 • Se till att barnet dricker mycket om han/hon har feber och känner sig sjuk.
 • Ge barnet mat och dryck som är lätt att svälja, till exempel varmt te, soppa, yoghurt eller glass.
 • Du kan ge ditt barn smärtstillande tabletter, paracetamol (t ex Pamol), som är ett receptfritt läkemedel, som kan hjälpa mot feber och lindrig smärta. Läs alltid bipacksedeln innan du ger barnet läkemedel. Du kan också rådgöra med farmaceut samt annan vårdpersonal.

Om barnet inte äter så mycket när det är sjukt behöver du ofta inte oroa dig. Några dagar med dåligt aptit skadar inte ditt barn så länge barnet ändå får i sig vätska.

Du kan alltid kontakta vården om du är osäker på hur du bäst kan lindra barnets besvär.

När ska du kontakta läkare om ditt barns halsont?

Om ditt barn har ont i halsen behöver du i de flesta fall inte oroa dig. Det är ett mycket vanligt symtom och du behöver inte kontakta läkare omedelbart på grund av halsont. Ofta orsakas halsont av en virusinfektion som förkylning eller influensa och går över efter 3-7 dagar.

 

Du kan behöva kontakta läkare för att få ditt barn undersökt för en bakterieinfektion. Det kan behövas om:

 • barnet har svårt att svälja och är även svullen utanpå halsen
 • barnet får ett rosa prickigt utslag och tungan och läpparna blir rödare.
 • barnet har ont i halsen och feber i flera dagar, men inga förkylningssymtom som snuva, hosta eller nästäppa.

I vissa fall ska du kontakta läkare för omedelbar undersökning av barnet, till exempel om:

 • barnet dreglar och har mycket svårt att svälja
 • barnet har svårt att andas
 • barnet har problem med att öppna munnen
 • barnet verkar plötsligt slött eller svagt
 • barnets symtom inte förbättras.

Om du oroar dig för ditt barn och symtomen i allmänhet kan du alltid kontakta vården för rådgivning.

Vanliga frågor

Vad kan du ge till ett barn som har ont i halsen?
När bör jag kontakta läkare om mitt barns halsont?
Hur länge varar halsont hos barn?

Zymelin

Zymelin 0,5 mg/ml, Zymelin 1,0 mg/ml och Zymelin Mentol: Receptfria läkemedel för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning, avsvällande nässpray som innehåller xylometazolin. Utan konserveringsmedel. Zymelin 0,5 mg/ml: Från 2 år, högst 5 dagars behandling. Zymelin 1,0 mg/ml: Från 10 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin Mentol 1,0 mg/ml: Från 12 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin och Zymelin Mentol ska ej användas vid glaukom och bör ej användas av gravida. Kontakta läkare innan användning vid amning. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se


Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se   

Ibumetin

Ibumetin (ibuprofen) 400 mg, filmdragerad tablett, 30 st. Receptfritt läkemedel från 12 år. 200 mg (motsv. halv tablett): Från 6 år. Vid lätta till måttliga smärttillstånd samt feber vid förkylningssjukdomar. Använd inte Ibumetin vid ökad blödningsbenägenhet, svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt, pågående eller tidigare magsår alternativt blödning vid behandling med ibuprofen eller liknande läkemedel, tidigare allergiska symtom efter intag av acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation. Ibumetin bör inte användas vid vattkoppor. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om behandling behöver överskrida 3 dagar. Vid feber, kontakta läkare om barnet är uttorkat eller om behandlingen inte gett någon effekt efter första dygnet. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Graviditet: Använd inte Ibumetin om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Behandling under någon del av graviditeten får endast ske efter läkares ordination. Amning: Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk. Ibumetin innehåller laktos. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

SE-NONP-2300017