Olika typer av hosta och vad man kan göra åt den

Olika typer av hosta och vad man kan göra åt den

Torrhosta eller slemhosta? Vet du vilken typ av hosta du eller ditt barn har och vad du kan göra för att lindra den på bästa sätt? Här kan du läsa mer om symtom, orsaker och sätt att lindra hosta hos vuxna och barn.

Hosta är kroppens sätt att rensa halsen eller luftvägarna när något irriterar, t.ex. dammpartiklar eller slem. Det är en naturlig reflex och de flesta människor hostar då och då.

Hosta är ett typiskt symtom på luftvägsinfektioner som förkylning. Det är normalt att hosta både under och en tid efter en infektion. Hostan ger i de flesta fall med sig inom 3 veckor.

Om hostan är ett symtom på förkylning börjar det ofta med torrhosta som blir sedan mer produktiv, dvs. du hostar upp slem. Det finns olika sätt att lindra hostan men de beror på vilken typ av hosta du har. Därför är det viktigt att veta skillnaden för att kunna åtgärda symtomen på bästa sätt.

Vilka olika typer av hosta finns det?

Att hosta är normalt men det kan ändå vara mycket irriterande och utmattande och kan leda till sömnproblem. Hostan är i sig inte en sjukdom utan ett symtom som kan variera beroende på orsaken.

Förkylning är den vanligaste orsaken till hosta. Vid förkylning handlar det oftast om antingen torrhosta eller slemhosta.

Torrhosta:

 • Inget slem när du hostar.
 • Känns kittlande och irriterande.
 • Är typisk i början av en förkylning men kan gå över till att bli slemhosta efter 1–2 veckor.

Slemhosta:

 • Slemproduktion när du hostar.
 • Kallas även för ”produktiv” hosta.
 • Det kan kännas som att något har fastnat i halsen eller bröstet.
Hosta hos barn

Hosta hos barn

Även barn kan drabbas av hosta. Barn blir oftare förkylda än vuxna och det är inte ovanligt att barn kan ha 8 eller fler förkylningar om året.

Barn hostar ofta när de är förkylda, särskilt på grund av den ökade slemproduktionen som kan ge en kittlande känsla i svalget. Om ditt barn äter, dricker och andas som vanligt finns det oftast inget att oroa sig för. Hostan hjälper till att rensa bort slemmet.

Om du är osäker på vad som gör att ditt barn hostar kan symtomen underlätta för att hitta orsaken. Om ditt barn har feber och andra förkylningssymtom, t.ex. rinnande näsa, kan den uppkomna hostan vara ett symtom till följd av detta.  

Om barnets andning låter väsande, om det fortsätter hosta i flera dagar eller om du oroar dig för barnets symtom i allmänhet, ska du kontakta vården.

Vad kan du göra för att lindra din hosta?

Hosta orsakas oftast inte av en allvarlig sjukdom. Om du hostar på grund av en förkylning är det helt normalt och du känner dig oftast inte särskilt sjuk. En förkylning kan inte botas men det finns sätt att lindra hostan.

Det är alltid bra att låta kroppen vila och dricka mycket, särskilt om du har slemhosta. Att inta vätska har en slemlösande effekt, vilket gör slemmet mindre segt och lättare att hosta upp. Varm dryck har ofta en lugnande effekt i halsen. Om du lider av rethosta på natten kan det vara till hjälp att dricka lite vatten när hostan uppstår. Kom ihåg att hosta är ett effektivt sätt att sprida smitta till andra. Försök därför att stanna hemma och undvika kontakt med andra om du inte mår bra. Hosta och nys i armvecket istället för i handen.

Du kan också köpa olika receptfria läkemedel för att lindra symtomen:

 • Om du har slemhosta finns det olika slemlösande medel som gör slemmet tunnare och lättare att hosta upp. Slemlösande receptfria produkter finns i olika former, rådfråga apotekspersonal för att hjälpa dig välja rätt produkt.
 • Om du har en torr och irriterad hosta kan du prova med hostdämpande medel. Dessa finns också i olika former, t.ex. oral suspension eller tabletter. Rådfråga gärna apotekspersonal för att hjälpa dig välja rätt produkt.

Det finns även medicintekniska produkter som t ex ColdyHoney, den både lindrar och dämpar hostan. ColdyHoney innehåller honung och glycerol som verkar lenande och smörjande på halsens slemhinna för att på så sätt lindra irritation och hosta.

Läs alltid informationen på förpackningen och/eller i bipacksedeln om användning, dosering och försiktighet när du tar läkemedel.

När behöver man kontakta vården för sin hosta?

Det är vanligt att hosta ibland. Vid en infektion, t.ex. en förkylning, är det inte ovanligt att man hostar i upp till 3 veckor. Förkylningar går oftast över av sig själva och symtomen kan lindras med vila, mycket vätska och olika receptfria läkemedel.

I vissa situationer kan du behöva kontakta vården för närmare undersökning, till exempel om:

 • Du har hostat i mer än 4 veckor.
 • Du har haft hosta och feber i mer än fyra dygn.
 • Du tror att du har kikhosta och umgås nära barn som är yngre än ett år.
 • Du tror att du har kikhosta och är gravid efter vecka 27.
 • Du känner dig mycket sjuk, har hög feber och/eller ditt allmäntillstånd är dåligt.

Sök omedelbart vård om:

 • du börjar få svårt att andas, är andfådd och/eller har ont i bröstet.
 • du hostar blod.

Om du har symtom som gör dig orolig ska du alltid kontakta din läkare. Kom ihåg att hosta i vissa fall kan vara ett symtom på andra tillstånd än förkylning.

Vanliga frågor

Vad kan hosta vara symtom på?
Hur kan jag bli av med hostan?
Hur länge är det normalt att ha hosta?
När behöver jag kontakta vården för mitt barns hosta?

Zymelin

Zymelin 0,5 mg/ml, Zymelin 1,0 mg/ml och Zymelin Mentol: Receptfria läkemedel för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning, avsvällande nässpray som innehåller xylometazolin. Utan konserveringsmedel. Zymelin 0,5 mg/ml: Från 2 år, högst 5 dagars behandling. Zymelin 1,0 mg/ml: Från 10 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin Mentol 1,0 mg/ml: Från 12 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin och Zymelin Mentol ska ej användas vid glaukom och bör ej användas av gravida. Kontakta läkare innan användning vid amning. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se   

ColdyHoney

ColdyHoney är en medicinteknisk produkt. Läs bipacksedeln noga innan användning. Orifarm Generics AB, www.orifarm.se 

 

SE-NONP-2300020