Huvudvärk hos barn och ungdomar

Huvudvärk hos barn och ungdomar

Många barn och ungdomar har huvudvärk, och det är helt normalt. Men vet du hur du bäst kan hjälpa dina barn att lindra värken?

Huvudvärk hos barn och ungdomar är vanligt. Huvudvärk är faktiskt ett av de vanligaste symtomen hos barn och ungdomar. Upp till 50 procent av alla barn under sju år har haft huvudvärk minst en gång. Detsamma gäller upp till 80 procent av 15-åringar.

I de flesta fall är huvudvärk inte farligt och du behöver inte oroa dig. Men som förälder kanske du vill veta hur du bäst kan hjälpa ditt barn. För att göra det behöver du veta vilken typ av huvudvärk det handlar om.

Vilken typ av huvudvärk har barnet?

De två vanligaste typerna av huvudvärk hos barn och ungdomar är spänningshuvudvärk och migrän. Hur huvudvärken och smärtan känns, hur länge den varar och vad man kan göra för att lindra på bästa sätt varierar. Börja med att ställa frågor till barnet. Hur känns huvudvärken och var gör det ont? Små barn kan ha svårt att lokalisera smärtan. Det kan vara bra att kontrollera om smärtan beror på problem med öronen eller tänderna.

Spänningshuvudvärk hos barn och ungdomar

Spänningshuvudvärk känns på båda sidorna av huvudet. Huvudvärken är molande och känns som ett tryck mot huvudet, barnet kanske beskriver den som att ett band dras åt runt pannan. Smärtan är relativt måttlig och kan vara från 30 minuter upp till 7 dagar. Barnet mår inte illa och smärtan förvärras inte av fysisk aktivitet. Vissa barn kan vara känsligare för ljud eller ljus.

Det finns flera olika orsaker till denna typ av huvudvärk. Ett flertal olika sjukdomar och besvär kan ge huvudvärk, till exempel förkylning, influensa, bihåleinflammation och andra vanliga sjukdomar hos barn. Huvudvärken kan också bero på andra faktorer, till exempel att barnet inte har sovit tillräckligt eller har druckit för lite. Spänningshuvudvärk kan oftast lindras med receptfria smärtstillande läkemedel såsom paracetamol, t.ex. Pamol. Innan du ger ditt barn smärtstillande läkemedel ska du alltid läsa på förpackningen och/eller i bipacksedeln om korrekt dosering och användning. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på något. Kontakta läkare om ditt barn får kraftig huvudvärk.

Migrän hos barn och ungdomar

Migrän kan även drabba barn och ungdomar. Klagar ditt barn på huvudvärk och har samtidigt ingen aptit, mår illa eller kräks? Det kan handla om ett migränanfall. Barnet kanske beskriver smärtan som pulserande eller dunkande. Huvudvärken blir ofta värre av fysisk aktivitet. Om du misstänker att ditt barn har migrän ska du kontakta läkare för undersökning och utredning.

Migrän ligger ofta i släkten. Om ditt barn har svår huvudvärk och du vet att andra i din släkt/familj har migrän, finns det anledning att misstänka att just migrän kan vara det barnet lider av. Denna typ av huvudvärk är kraftigare, ljus- och ljudkänslighet är vanligt för denna huvudvärkstyp. Andra ledtrådar kan finnas i hur barnet beter sig, till exempel om det drar sig undan till en mörkare och tystare omgivning. Anteckna gärna barnets symptom och hur ofta de förekommer.

En checklista kan vara bra när barnet har huvudvärk

En checklista kan göra det enklare att komma fram till varför barnet har ont i huvudet. Gör upp en lista över de viktigaste frågorna du ska ställa:

 • När började huvudvärken?
 • Hur känns den?
 • Hur länge och var gör det ont?
 • Har barnet några andra symtom?

Skriv upp svaren. Genom att föra en sådan dagbok över barnets huvudvärk kan du troligen se olika situationer som eventuellt bidrar till barnets huvudvärk. Då kan du och ditt barn börja känna igen dessa situationer och försöka undvika dem. Dagboken kan också användas i kontakt med vården, då det vid ett läkarbesök är det bra om barnet eller du kan berätta så mycket som möjligt om huvudvärken.

Gör upp en checklista att använda när ditt barn har huvudvärk

Hur lindrar jag mitt barns huvudvärk?

Du kan lindra ditt barns huvudvärk med hjälp av receptfria läkemedel. Rådfråga gärna läkare eller apotekspersonal. De kan också ge dig råd om hur du kan lindra smärtan.

Läs alltid informationen om användning och dosering på förpackningen och i bipacksedeln innan du ger ditt barn något läkemedel.

Klagar ditt barn ofta över huvudvärk? Det finns olika sätt att lindra värk och minska risken för framtida huvudvärk. Gå igenom checklistan ovan med ditt barn och kontakta läkare om det behövs. En bra början är att se till att ditt barn har hälsosamma vanor och ett balanserat liv. Nedan följer några goda råd.

Hur kan jag förhindra huvudvärk hos mitt barn?

När och var behöver jag söka vård för barnets huvudvärk?

Huvudvärk hos barn är vanligt och kan ofta lindras av vila och enkel smärtlindring. Men ibland kan det vara nödvändigt att söka vård för ditt barn. Här är några riktlinjer för när och var du bör söka hjälp:

Kontakta en vårdcentral om:

 • Barnet har huvudvärk och samtidig långvarig snuva samt smärta över pannan eller kinderna.
 • Barnet har huvudvärk som inte försvinner och inte lindras av receptfria smärtstillande medel.
 • Barnet använder smärtstillande läkemedel mot huvudvärk flera gånger i veckan.
 • Barnets huvudvärk är ovanligt stark eller skiljer sig från tidigare episoder.
 • Barnets personlighet har förändrats tillsammans med huvudvärken.
 • Barnet har huvudvärk och har upplevt viktnedgång.
 • Barnet har huvudvärk och redan diagnostiserad cancer.

Om det är bråttom, kontakta omedelbart en vårdcentral eller jouröppen mottagning om:

 • Barnet har kraftig huvudvärk, hög feber, och känns mycket trött. Barnet föredrar att ligga stilla och känns stel i nacke.
 • Barnet upplever plötslig, intensiv huvudvärk tillsammans med oväntad beteendeförändring.
 • Barnets huvudvärk har gradvis ökat och inkluderar kräkningar, särskilt på morgonen.
 • Barnet har huvudvärk och samtidig svaghet eller förlorad känsel i en del av kroppen.
 • Barnet upplever huvudvärk tillsammans med skakningar eller ryckningar i en del av kroppen.
 • Barnet behandlas med blodförtunnande läkemedel för andra hälsoproblem.
 • Barnet har huvudvärk som inte försvinner efter ett huvudskada eller slag.
 • Barnet har huvudvärk, feber, och en svullen och röd ögonvrå.

Om vårdcentralen eller jouröppna mottagningen är stängd, sök vård på en akutmottagning.

För ytterligare rådgivning eller vägledning, ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Där kan du få hjälp att bedöma symtom och vägledning om var du kan hitta lämplig vård för ditt barn.

Vanliga frågor

Varför har mitt barn huvudvärk?
Vad kan jag göra när barnet har ont i huvudet?
När behöver jag söka vård för barnets huvudvärk?

Ibumetin

Ibumetin (ibuprofen) 400 mg, filmdragerad tablett, 30 st. Receptfritt läkemedel från 12 år. 200 mg (motsv. halv tablett): Från 6 år. Vid lätta till måttliga smärttillstånd samt feber vid förkylningssjukdomar. Använd inte Ibumetin vid ökad blödningsbenägenhet, svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt, pågående eller tidigare magsår alternativt blödning vid behandling med ibuprofen eller liknande läkemedel, tidigare allergiska symtom efter intag av acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation. Ibumetin bör inte användas vid vattkoppor. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om behandling behöver överskrida 3 dagar. Vid feber, kontakta läkare om barnet är uttorkat eller om behandlingen inte gett någon effekt efter första dygnet. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Graviditet: Använd inte Ibumetin om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Behandling under någon del av graviditeten får endast ske efter läkares ordination. Amning: Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk. Ibumetin innehåller laktos. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se   

 

SE-NONP-2300005