Skillnaderna mellan förkylning, influensa och covid

Skillnaderna mellan förkylning, influensa och covid

Ger förkylning, influensa och covid samma symtom? Läs mer om de olika symtomen och hur du kan lindra dem.

Det kan vara svårt att skilja på en vanlig förkylning, influensa och covid eftersom sjukdomarna har många symtom som är lika. Det finns dock vissa skillnader som kan hjälpa dig att skilja dem åt. Här kan du också läsa mer om hur du lindrar dina symtom och förhindrar att smittas i framtiden.

Vad är covid-19 och hur kan man smittas?

Vad är covid-19 och hur kan man smittas?

Covid-19 är en ny typ av coronavirus och klassas som en luftvägssjukdom. Sjukdomen orsakas av att man infekterats med viruset. Viruset sprids som droppsmitta från andra människor, antingen när man andas, nyser eller hostar. Det finns också en mindre risk för att smitta sprids genom kontakt med förorenade ytor eller föremål som en smittad person rört vid.

Precis som covid är vanliga förkylningar och influensa också smittsamma luftvägssjukdomar som orsakas av virus. De olika sjukdomarna sprids lätt från person till person på likartat sätt och ger delvis samma symtom. Men hur skiljer man då sjukdomarna åt?

Hur kan man skilja på vanliga förkylningar, influensa och covid-19?

Trots att vissa symtom kan vara desamma för såväl covid, förkylning och influensa handlar det inte om samma sjukdom. Influensa och vanliga förkylningar är sjukdomar som typiskt förekommer mest under vintermånaderna. Vanliga förkylningssymtom är hosta, nysningar, rinnande eller täppt näsa, halsont, huvudvärk och lätt feber.

Typiska symtom på influensa är feber, huvudvärk, trötthet, muskelvärk, hosta (ofta torr), nysningar, halsont och ofta även snuva. Oftast skiljer sig förkylningar och influensa åt genom hur symtomen utvecklas. Influensasymtomen är ofta svårare och kommer mer plötsligt.

Covid-symtomen är i stort sett desamma som symtomen på influensa, men covid skiljer sig från vanlig förkylning och influensa genom att lukt- och smaksinnet ofta förändras – ofta utan att man har snuva eller är täppt i näsan. Detta inträffar ofta tidigt och förekommer särskilt ofta hos unga personer.

Vissa av symtomen kan vara vanligare vid någon av sjukdomarna men det finns inget symtom som är unikt för någon av dem. På grund av likheterna räcker det inte med att bara titta på symtomen för att få fram en diagnos. Man kan ta prover för att se om du har covid eller influensa. Följ Folkhälsomyndighetens råd gällande vilka patientgrupper som covid-testning rekommenderas för. Kontakta vården om du är osäker vad gäller symtom, diagnos m.m.

Vad är inkubationstiden för covid-19?

Om du smittas av en förkylning eller influensa tar det vanligen bara några dagar innan de första symtomen visar sig. Efter att ha smittats med covid kan det ta 2–14 dagar innan du får symtom.

Hur undviker jag att bli smittad av covid-19?

Både förkylning, influensa och covid är smittsamma luftvägssjukdomar som främst överförs genom direktkontakt med andra människor eller föremål. Om du vill förebygga eller minska riskerna för att bli smittad finns det olika metoder att ta till. Svep för att läsa råden nedan om hur du håller god hygien och kan förhindra infektion:

Hur kan du lindra symtomen när du har covid, influensa eller är förkyld?

Det finns ingen specifik behandling av förkylning, influensa eller covid-19. Det finns däremot olika sätt att lindra symtomen, till exempel:

  • Om du har feber, tänk på att dricka mycket för att undvika uttorkning.
  • Receptfria läkemedel kan sänka febern och hjälpa mot lindrig smärta som huvudvärk eller muskelvärk, t.ex. paracetamol (såsom Pamolför vuxna och barn över 4 år) eller t.ex. ibuprofen (såsom Ibumetinför vuxna och barn över 12 år). Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.
  • Halsont kan lindras med receptfria sugtabletter eller munspray vid halsont, rådgör med apotekspersonal för vidare information.  
  • Nästäppa kan lindras genom att använda nässpray, t.ex. Zymelin, för vuxna och barn över 2 år.

Läs alltid informationen i bipacksedeln om försiktighet, dosering och användning, särskilt vid annan sjukdom och graviditet. Du kan alltid vända dig till vården för vidare frågor och råd om hur du kan lindra just dina symtom.

Vanliga frågor

KAN MAN SKILJA PÅ INFLUENSA OCH COVID-19?
Hur skiljer sig symtomen åt mellan förkylning, influensa och covid-19?
Vad ska jag göra om mitt barn får covidsymtom?

Ibumetin

Ibumetin (ibuprofen) 400 mg, filmdragerad tablett, 30 st. Receptfritt läkemedel från 12 år. 200 mg (motsv. halv tablett): Från 6 år. Vid lätta till måttliga smärttillstånd samt feber vid förkylningssjukdomar. Använd inte Ibumetin vid ökad blödningsbenägenhet, svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt, pågående eller tidigare magsår alternativt blödning vid behandling med ibuprofen eller liknande läkemedel, tidigare allergiska symtom efter intag av acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation. Ibumetin bör inte användas vid vattkoppor. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om behandling behöver överskrida 3 dagar. Vid feber, kontakta läkare om barnet är uttorkat eller om behandlingen inte gett någon effekt efter första dygnet. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Graviditet: Använd inte Ibumetin om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Behandling under någon del av graviditeten får endast ske efter läkares ordination. Amning: Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk. Ibumetin innehåller laktos. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se   

 

Zymelin

Zymelin 0,5 mg/ml, Zymelin 1,0 mg/ml och Zymelin Mentol: Receptfria läkemedel för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning, avsvällande nässpray som innehåller xylometazolin. Utan konserveringsmedel. Zymelin 0,5 mg/ml: Från 2 år, högst 5 dagars behandling. Zymelin 1,0 mg/ml: Från 10 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin Mentol 1,0 mg/ml: Från 12 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin och Zymelin Mentol ska ej användas vid glaukom och bör ej användas av gravida. Kontakta läkare innan användning vid amning. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

SE-NONP-2300022