Så lindrar du din förkylning eller influensa

Så lindrar du din förkylning eller influensa

Vilka är symtomen på vanlig förkylning och influensa, hur utvecklas de och vad kan du göra för att lindra dem?

Förkylning och influensa är sjukdomar orsakade av virus. Virus kan spridas året runt, men både förkylning och säsongsinfluensa brukar ha sin topp under senhösten och vintern.  

Vissa symtom på vanlig förkylning och influensa kan likna varandra, ändå är de två tillstånden helt olika. Genom att se hur symtomen utvecklas och hur svåra de blir kan man ofta avgöra vilken sjukdom det handlar om.

Vem kan smittas och vilka är symtomen på förkylning respektive influensa?

Både vanliga förkylningar och influensa är luftvägssjukdomar som orsakas av virus och drabbar såväl vuxna som barn. Barn smittas oftare än vuxna – vuxna kan t.ex. vara förkylda 2 till 3 gånger per år, medan barn ofta får 12 till 14 infektioner per år – de flesta vanliga förkylningar. Även spädbarn kan bli förkylda

Sjukdomarna sprids genom hosta och nysningar, men även kontaktsmitta förekommer. Du kan därför smittas genom att vara nära andra personer eller genom att röra vid ytor eller händer där smittämnena finns.

Typiska symtom på influensa är: 

 • Feber  
 • Muskel- och ledvärk  
 • Huvudvärk
 • Hals
 • Torrhosta
 • Andra vanliga symtom är snuva, aptitlöshet och utmattning.

Vissa av symtomen vid vanlig förkylning liknar dem vid influensa men symtomen är oftast svårare vid influensa. Feber samt muskel- och ledvärk är också vanligare vid influensa.

 

Typiska symtom på förkylning är:

Hur lång tid tar det att insjukna i en förkylning respektive influensa?

Om du blir smittad med förkylning eller influensa tar det oftast några dagar innan du får symtom. Förkylningssymtomen utvecklas ofta 2–3 dagar efter smittotillfället. Vid influensa tar det 1–4 dagar innan man får symtom.  

Vissa symtom på förkylning och influensa liknar varandra, men det är inte samma sjukdom. Oftast kan man skilja dem åt genom hur symtomen utvecklas.  

Om du har influensa börjar symtomen ofta plötsligare, är svårare och kan hålla i sig längre. Feber är normalt under de första dagarna och det är inte ovanligt att man är trött ganska länge efteråt. Symtomen varar vanligtvis i 1-2 veckor.  

Symtomen på förkylning utvecklas ofta mer gradvis. Det kan börja med att du känner dig lite hängig, har ont i halsen eller låg feber. Efter några dagar får du snuva eller nästäppa eller börjar kanske hosta. Snuvan är till en början klar och vattnig men blir efter ett tag gulare och tjockare. Symtomen försvinner oftast efter 1 vecka.

Vad kan du göra för att lindra dina symtom vid förkylning och influensa?

Både vanliga förkylningar och influensa går över av sig själv. Det finns inga läkemedel som botar förkylning och influensa, men det finns sätt att lindra symtomen. Vanliga receptfria läkemedel kan bidra till att minska symtomen och lindra en del av obehaget.

Nedan är förslag på hur du själv kan lindra dina förkylningssymtom:

 • Nästäppa: Nästäppa kan lindras genom att använda koksaltlösning eller nässpray, t.ex. Zymelin, för vuxna och barn över 2 år. Kom ihåg att alltid läsa informationen om försiktighet, dosering och användning på bipacksedeln eftersom överanvändning kan leda till komplikationer och biverkningar
 • Feber och/eller huvudvärk: För att minska feber och lindrig smärta, t.ex. huvudvärk, kan du ta receptfria smärtstillande läkemedel som paracetamol, t.ex. Pamol, för vuxna och barn över 4 år. Läs alltid bipacksedeln för information om användning, försiktighet och dosering.
 • Hosta: Slemlösande receptfria mediciner kan bidra till att lindra symtomen på slemhosta. Du kan också öka vätskeintaget vid hosta för att göra slemmet lättare att hosta upp.
 • Sova bekvämt med höjd huvudända: Sov med huvudet högt för att lindra hosta och nästäppa. Använd extra kuddar under madrassen för ryggkomfort. Det kan också kännas skönt att ha det svalt i rummet där du sover.
 • Halsont: Lindra halsont med varma drycker som te, eller kall dryck, glass eller yoghurt. Sök råd på apoteket för olika sugtabletter och halssprej som kan lindra smärtan i halsen.

När du har förkylnings- eller influensasymtom är det bra att dricka mycket för att undvika uttorkning, och att vila ordentligt.

När behöver man oroa sig för förkylnings- och influensasymtom?

Vanliga förkylningar eller influensa är oftast inte några farliga tillstånd. Barn drabbas av fler infektioner än vuxna, och i synnerhet små barn kan ofta få feber.  

Om du är osäker på om du har risk att få komplikationer eller allvarligare sjukdom kan du alltid kontakta vården. I följande situationer bör du kontakta vården.

 • Om du plötsligt blir mycket sämre eller får fler symtom från öronen, halsen, luftrören eller bihålorna.
 • Om febern varar i mer än 4 dygn eller som kommer tillbaka efter några feberfria dagar.
 • Om ditt barn inte dricker eller kissar, verkar svagt och frånvarande, har feberkramper eller om du oroar dig för barnets symtom i allmänhet.
 • Du har symtom på influensa och är gravid, eller har en sjukdom eller något annat som gör att du rekommenderas vaccination mot influensa.

Vanliga frågor

Hur utvecklas förkylnings- och influensasymtom?
KAN JAG FÅ INFLUENSA MER ÄN EN GÅNG PER SÄSONG?
Behöver jag oroa mig för förkylning, influensa eller feber?

Zymelin

Zymelin 0,5 mg/ml, Zymelin 1,0 mg/ml och Zymelin Mentol: Receptfria läkemedel för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning, avsvällande nässpray som innehåller xylometazolin. Utan konserveringsmedel. Zymelin 0,5 mg/ml: Från 2 år, högst 5 dagars behandling. Zymelin 1,0 mg/ml: Från 10 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin Mentol 1,0 mg/ml: Från 12 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin och Zymelin Mentol ska ej användas vid glaukom och bör ej användas av gravida. Kontakta läkare innan användning vid amning. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023, SE-ZYME-2300002. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

Pamol

Pamol (paracetamol) 500 mg, filmdragerad tablett. Receptfritt läkemedel vid tillfälliga feber- och smärttillstånd. Halv tablett (motsv. 250 mg) från 4 år. För barn upp till 40 kg beräknas dosering efter barnets vikt. Använd inte Pamol vid allvarlig leversvikt. Högre doser än rekommenderat medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Barn: Använd inte till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Graviditet: Använd lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid. Läs bipacksedeln noggrant före användning, särskilt vid annan sjukdom, behandling med andra läkemedel eller alkoholproblem. 2023, SE-PAMO-2300001. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se