Snuva eller nästäppa – vad kan du göra åt det?

Snuva eller nästäppa – vad kan du göra åt det?

Rinner näsan eller har du svårt att andas på grund av nästäppa? Läs om hur du kan lindra symtomen och hur du kan se skillnad på om du har en infektion (såsom förkylning och influensa) eller allergi (såsom säsongsbunden allergi och hösnuva). 

Om du har symtom från näsan, t.ex. rinnande näsa eller nästäppa, är det inte alltid lätt att hitta orsaken. Rinnande eller täppt näsa är symtom på både förkylning och allergi (t.ex. säsongsbunden allergi och hösnuva). Ibland kan symtomen också bero på influensa.  

För att kunna lindra dem på rätt sätt behöver man känna till orsaken. Även om förkylning och allergi har många gemensamma symtom är de två sjukdomarna mycket olika och sätten att lindra symtomen skiljer sig.

Vad är förkylning?

Vad är förkylning?

En förkylning är en luftvägssjukdom som orsakas av ett virus. Det är en infektion som drabbar näsa och hals,  symtomen utvecklas vanligtvis gradvis några dagar efter infektionen.

Rinnande näsa eller nästäppa är typiska symtom vid förkylning. Oftast förekommer de tillsammans med symtom såsom: 

 • hosta 
 • nysningar 
 • halsont  
 • lätt feber  
 • allmän värk och hängighet 

Om du har influensa kan dina symtom vara väldigt lika de som beskrivs ovan. Influensa orsakas precis som förkylning av en virusinfektion. Influensasymtomen tenderar dock att vara svårare än vid förkylning och kommer ofta snabbare.

Vad är allergi?

Allergi är när immunsystemet överreagerar mot ämnen som normalt är ofarliga för kroppen. Vanligtvis producerar immunsystemet antikroppar som ska skydda kroppen mot t.ex. virus och bakterier, men vid allergi kan kroppen börja tillverka dessa antikroppar mot sådana substanser som pollen, mjäll från djur, mögel, kvalster m.m. 

Rinnsnuva och nästäppa är vanliga symtom också vid allergi. Dessa uppträder ofta tillsammans med ett eller flera av följande symtom: 

 • kliande ögon som också kan bli röda, rinnande och/eller svullna 
 • täta nysningar 
 • huvudvärk 
 • trötthet 
 • sömnproblem  

Vad är skillnaden mellan allergi och förkylning?

Om du har nästäppa eller rinnande näsa kan dina övriga symtom hjälpa dig att klargöra om det handlar om en allergi eller förkylning. Om du nyser ofta, ögonen kliar och rinner samt att du inte har feber, kan det vara allergi.  

Symtomen vid en förkylning varar oftast inte mer än en vecka, och förkylnings- och influensasäsongen brukar oftast inträffa under vintern. Om du är allergisk kommer dina symtom troligen att hålla i sig i mer än två veckor och du får samma symtom igen vid samma tidpunkt på året eller vid särskilda tillfällen, t.ex. under våren och sommaren när pollenhalten är hög eller om du vistas nära vissa djur.  

Om du är osäker på vad som orsakar dina symtom, och i synnerhet om symtomen inte ger med sig, ska du kontakta vården.

Vad kan du göra åt nästäppa eller rinnande näsa?

För att veta hur du kan bli av med rinnande eller täppt näsa behöver du veta vad som orsakar dina symtom. Olika symtom lindras på olika sätt, beroende på orsaken. Du kan alltid rådfråga apotekspersonal eller annan vårdpersonal för att få råd kring hur du bäst ska behandla dina symtom. 

Olika medel kan hjälpa vid symtom från näsan både vid förkylning och allergi: 

 • Receptfria läkemedel såsom nässprayer med avsvällande verkan, t.ex. Zymelin (xylometazolin), eller näsdroppar, kan motverka nästäppa vid förkylning. Läs alltid bipacksedeln noga före användning.  
 • Vissa produkter är särskilt avsedda för allergiker, och även här finns många receptfria alternativ 

Innan du tar någon form av läkemedel ska du alltid läsa informationen på förpackningen och/eller i bipacksedeln om användning, dosering och försiktighet. Om du använder avsvällande nässpray finns det risk för biverkningar vid kontinuerlig användning. Det finns även produkter som inte innehåller läkemedel som kan lindra nässymtom.   

Det finns ingen medicinsk behandling som botar förkylning. Du kan däremot lindra förkylningssymtom genom att vila, dricka mycket vätska och använda receptfria läkemedel mot olika symtom.  

Vid allergisymtom kan man behöva använda läkemedel som innehåller antihistaminer, som hämmar allergiska reaktioner.  

Om du är osäker på hur du ska lindra symtomen ska du alltid kontakta vården eller apotekspersonal för råd och vägledning.

Vanliga frågor

Vad kan man göra åt nästäppa vid förkylning?
Hur stoppar man rinnsnuva?
Hur länge varar symtom som rinnande eller täppt näsa?

Zymelin

Zymelin 0,5 mg/ml, Zymelin 1,0 mg/ml och Zymelin Mentol: Receptfria läkemedel för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning, avsvällande nässpray som innehåller xylometazolin. Utan konserveringsmedel. Zymelin 0,5 mg/ml: Från 2 år, högst 5 dagars behandling. Zymelin 1,0 mg/ml: Från 10 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin Mentol 1,0 mg/ml: Från 12 år, högst 10 dagars behandling. Zymelin och Zymelin Mentol ska ej användas vid glaukom och bör ej användas av gravida. Kontakta läkare innan användning vid amning. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se

 

SE-NONP-2300023