Minoxidil Orifarm 628X628

Minoxidil Orifarm (20 mg/ml)

60 ml kutan lösning

Minoxidil Orifarm används för behandling av tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall (androgen alopeci) hos män och kvinnor över 18 år. Stimulerar hårväxten. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Går att köpa här

Produktinformation

Produktbeskrivning

Minoxidil Orifarm är ett receptfritt läkemedel för behandling av tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall hos män och kvinnor över 18 år. Den aktiva substansen minoxidil stimulerar hårväxten. Hos ca 4 av 5 män bromsas håravfallet upp och flertalet av de individer som använder Minoxidil Orifarm får även någon form av håråterväxt. Ca 3 av 5 kvinnor får i varierande grad nytillväxt av hår. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Dosering
Viktig information
Innehåll
Så använder du Minoxidil Orifarm

Så använder du Minoxidil Orifarm

  • Se till att både hår och hårbotten är torrt innan applicering.
  • Applicera genom att spraya en gång och fördela med fingrarna. Upprepa tio gånger för att nå totalt 1 ml lösning i hårbotten.
  • Använd 1 ml Minoxidil Orifarm två gånger om dagen, med 12 timmars mellanrum. Överskrid inte 2 ml per dag.
  • Tvätta händerna väl efteråt.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker​​.

Vanliga frågor och svar

Vad är Minoxidil Orifarm?
Hur används Minoxidil Orifarm?
Vem kan använda Minoxidil Orifarm?
Kan kvinnor använda Minoxidil Orifarm?
Kan Minoxidil Orifarm användas vid graviditet eller amning?
Hur snabbt kan jag se resultat med Minoxidil Orifarm?
Vilka biverkningar kan Minoxidil Orifarm orsaka?
Kan jag använda Minoxidil Orifarm om jag har hjärtproblem?
Behöver jag fortsätta använda Minoxidil Orifarm för att behålla resultatet?
Vad händer om jag slutar använda Minoxidil Orifarm?
Kan Minoxidil Orifarm användas tillsammans med andra hårprodukter?
När bör jag inte använda Minoxidil Orifarm?

Minoxidil Orifarm och Minoxidil Orifarm Forte (minoxidil), 20 mg/ml resp. 50 mg/ml kutan lösning. Receptfria läkemedel vid ärftligt hårfall från 18 år; 50 mg/ml endast för män. Tala med läkare före behandling vid känd hjärt-kärlsjukdom. Avbryt behandling vid rodnad/irritation i hårbotten eller om andra oväntade symtom uppstår. 20 mg/ml: Använd ej under graviditet eller amning. Kontakta läkare om symtomen försämras/inte förbättras inom 4 mån (20 mg/ml) resp 8 mån (50 mg/ml). Läs bipacksedeln noga innan användning. Orifarm Generics AB, www.orifarm.se

SE-MINO-2400004. 04/2024