Ibumetin®

Ibumetin (ibuprofen) är ett receptfritt läkemedel som kan användas vid behandling av lindrig till måttlig värk eller smärta, t.ex. huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor. Ibumetin verkar även febernedsättande t.ex. vid förkylningssjukdomar.

Ibumetin verkar snabbt - effekt fås inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar. Lämplig för vuxna och barn över 12 år (halv tablett: från 6 år).

Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Ibumetin tillhör den grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

.

 

Ibumetin

Ibumetin (ibuprofen) 400 mg, filmdragerad tablett, 30 st. Receptfritt läkemedel från 12 år. 200 mg (motsv. halv tablett): Från 6 år. Vid lätta till måttliga smärttillstånd samt feber vid förkylningssjukdomar. Använd inte Ibumetin vid ökad blödningsbenägenhet, svår lever- eller njursjukdom, svår hjärtsvikt, pågående eller tidigare magsår alternativt blödning vid behandling med ibuprofen eller liknande läkemedel, tidigare allergiska symtom efter intag av acetylsalicylsyra eller liknande medel mot inflammation. Ibumetin bör inte användas vid vattkoppor. Barn och ungdomar: Kontakta läkare om behandling behöver överskrida 3 dagar. Vid feber, kontakta läkare om barnet är uttorkat eller om behandlingen inte gett någon effekt efter första dygnet. Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Graviditet: Använd inte Ibumetin om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Behandling under någon del av graviditeten får endast ske efter läkares ordination. Amning: Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk. Ibumetin innehåller laktos. Läs bipacksedeln noga före användning, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom eller behandling med andra läkemedel. 2023, SE-IBUM-2300002. Orifarm Healthcare, www.orifarm.se