En djupdykning i Klimakterierapporten

En djupdykning i Klimakterierapporten

- Tabun och kunskapsglapp om klimakteriet

I en värld där information flödar genom våra liv som en ständig ström, finns det fortfarande ämnen som förblir insvepta i tystnad och okunskap. Ett sådant ämne är klimakteriet, en fas i varje kvinnas liv, som alltför ofta saknar den uppmärksamhet och förståelse den förtjänar. Den oklarhet och brist på kunskap kring klimakteriet har gett upphov till både tabun och betydande kunskapsluckor.

Klimakterierapporten 2023

Klimakterierapporten baseras på en undersökning som tagits fram av Kantar SIFO på uppdrag av Mbrace – ett varumärke från Orifarm Healthcare. Klimakterierapporten är en väckarklocka i det tysta rummet av okunnighet. Rapporten avslöjar inte bara det påtagliga kunskapsunderskottet utan belyser också det rådande tabut som omger klimakteriet. I den följande sammanfattningen kommer vi dyka djupt in i rapportens kärna för att ge en översikt av dess mest ögonöppnande insikter. Låt oss tillsammans riva ned tabut och fylla kunskapsglappet som omger klimakteriet.

4 av 10 kvinnor känner oro inför klimakteriet.

4 av 10 kvinnor känner oro inför klimakteriet.

Många kvinnor möter klimakteriet med en känsla av osäkerhet och oro. Det är en naturlig del av livet, men bristen på öppenhet kring detta ämne har bidragit till att skapa en känsla av isolering. Klimakterierapporten visar tydligt att en betydande del av kvinnor känner påtaglig oro inför den kommande klimakterieperioden.

72% kopplar klimakteriet till upphörd mens, men få förstår att förklimakteriet börjar flera år innan.

En missuppfattning som behöver korrigeras är kopplingen mellan klimakteriet och upphörd mens. Majoriteten associerar klimakteriet uteslutande med detta ögonblick, men få inser att kroppens förberedelser börjar långt tidigare under förklimakteriet. Besvären kommer oftast redan i detta skede, men få kvinnor kopplar att symtomen beror på klimakteriet och tror istället att det är något som inte står rätt till med dem - vilket skapar onödig oro och ängslan. Det är av yttersta vikt att sprida medvetenhet om denna fas för att kvinnor ska vara förberedda och för att undanröja den förvirring och ovisshet som ofta omger övergången till klimakteriet.

Var tredje kvinna är inte bekväm med att prata om klimakteriet.

Den breda oviljan att prata om klimakteriet är en barriär som hindrar många från att söka och dela viktig information. Genom att skapa en miljö där kvinnor känner sig trygga att diskutera sina upplevelser kan vi bryta ned denna mur av tystnad och öka förståelsen för klimakteriets olika aspekter. Öppen kommunikation är nyckeln för att skapa en stöttande och upplyst samhällsinställning gentemot klimakteriet.

Endast 54% pratar helt öppet om klimakteriet med sin partner.

Endast 54% pratar helt öppet om klimakteriet med sin partner.

Att dela klimakteriets utmaningar med ens partner är en viktig komponent för att upprätthålla en hälsosam relation. Trots detta visar rapporten att över hälften inte öppet diskuterar klimakteriet med sina livskamrater. Genom att öka medvetenheten om hur partners kan stödja varandra under denna period, kan vi stärka relationer och minska den börda som klimakteriet kan medföra.

56% har inte pratat med någon på arbetsplatsen om sina klimakteriebesvär trots påverkan på arbete.

Arbetsplatsen är en plats där öppenhet och stöd är avgörande. Rapporten avslöjar att mer än hälften av kvinnorna inte diskuterar sina klimakteriebesvär med kollegor, trots påverkan på arbetsprestationen. Genom att främja en arbetsmiljö där anställda känner sig bekväma att dela sina erfarenheter kan vi skapa bättre förståelse och stöd för dem som genomgår klimakteriet. Att öppet diskutera klimakteriet på arbetsplatsen är inte bara nödvändigt utan skapar också en mer stöttande miljö. Låt oss bryta stigman och skapa förändring på arbetsplatser.

77% av kvinnor som lever med partner anser att relationen har påverkats av klimakteriet.

Klimakteriet påverkar inte bara den som upplever det utan kan också ha konsekvenser för nära relationer. Den höga procentandelen kvinnor som upplever en påverkan på sina partnerskap under denna period understryker behovet av ömsesidig förståelse och kommunikation. Att erkänna och hantera dessa förändringar tillsammans kan stärka förhållandet och minska stressen som kan uppstå.

75% av kvinnor i åldern 35-44 känner sig oförberedda inför klimakteriet.

Att känna sig oförberedd inför klimakteriet är en vanlig känsla bland kvinnor i åldern 35-44. Genom att öka tillgången till information och resurser kan vi minska denna känsla av oförberedelse. Det är avgörande att utbilda och stödja kvinnor i denna åldersgrupp för att hjälpa dem att navigera genom förklimakteriet och förstå vad som komma skall.

Genom Klimakterierapporten vill vi uppmana till en förändring

Klimakterierapporten utgör inte bara en samling av fakta och siffror, utan snarare en väckarklocka för att väcka medvetenhet och påverka förändring. Syftet med denna rapport sträcker sig långt bortom att bara belysa de utmaningar kvinnor möter under klimakteriet. Vi har skapat denna rapport för att lyfta dessa frågor till högre instanser – politiker, läkarkåren, skolan och arbetsgivare – som har förmågan att påverka samhället i stort.

Att bryta tystnaden kring klimakteriet är en kollektiv plikt. Genom att ladda ner och dela Klimakterierapporten och Klimakteriekapitlet kan du bidra till spridningen av kunskap och förändra den rådande synen på klimakteriet. Förändring börjar med medvetenhet, och med din hjälp kan vi skapa en värld där varje kvinna känner sig stöttad och förberedd när hon navigerar genom klimakteriets olika faser.

Vi vänder oss inte bara till de som direkt påverkas av klimakteriet utan även till samhället i stort. Politiska beslutsfattare kan implementera riktlinjer som stödjer kvinnor på arbetsplatsen, i samhället och i vården. Läkarkåren kan arbeta för att öka medvetenheten och förbättra vård och stöd för kvinnor i klimakteriet. Skolan kan inkludera ämnet i undervisningen för att utbilda yngre generationer och bryta stigmat. Arbetsgivare har möjligheten att skapa stödjande arbetsmiljöer och främja öppenhet kring klimakteriet.

Ladda ner Klimakterierapporten, dela den med dina kollegor, vänner och familj. Genom att göra detta tar du ställning för förändring och stödjer en framtid där kvinnor inte bara kämpar sig  igenom klimakteriet utan omfamnar livsfasen och blomstrar. Det är dags att lyfta upp klimakteriet från skuggorna och placera det på den centrala scenen där det förtjänar att vara. Gemensamt kan vi skapa en värld där varje kvinna navigerar genom klimakteriet med styrka, förståelse och gemenskap.

Ladda ner Klimakterierapporten 2023

Ladda ner Klimakterierapporten 2023

En undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Mbrace Orifarm Healthcare. 

Klimakteriekapitlet

Klimakteriekapitlet

Vi behöver ta igen det vi missat i biologiundervisningen. Klimakteriet är lite som en blind fläck. När börjar klimakteriet och vilka symtom kan kopplas till denna tid i livet? Dags att fylla kunskapsluckan med Klimakteriekapitlet. Ett kapitel om en viktig fas i livet.

Lär dig mer om klimakteriet

Lär dig mer om klimakteriet

Läs våra andra artiklar om klimakteriet.

Mbrace™ - kosttillskott för kvinnor i klimakteriet

Mbrace™ - kosttillskott för kvinnor i klimakteriet

Mbrace™ är en unik serie kosttillskott specifikt framtaget för kvinnor i klimakteriet. Serien består av 4 produkter där varje produkt är utvecklad för att möta några av de vanligaste besvär som kvinnor upplever under klimakteriet.